Commit 1bce474c authored by jkvis's avatar jkvis
Browse files

Fixed potential bug with inserted suffix in frame shifts

parent f37c14b8
...@@ -370,9 +370,9 @@ def describe_protein(s1, s2, codon_table=1): ...@@ -370,9 +370,9 @@ def describe_protein(s1, s2, codon_table=1):
s2_swig[0], s2_swig[1], extractor.TYPE_PROTEIN, codons_swig[0]) s2_swig[0], s2_swig[1], extractor.TYPE_PROTEIN, codons_swig[0])
variants = extracted.variants variants = extracted.variants
for variant in variants: #for variant in variants:
print_var(variant) # print_var(variant)
print() #print()
index = 0 index = 0
while index < len(variants): while index < len(variants):
...@@ -405,7 +405,7 @@ def describe_protein(s1, s2, codon_table=1): ...@@ -405,7 +405,7 @@ def describe_protein(s1, s2, codon_table=1):
# NOTE: Perhaps use trans_open, trans_close to ... # NOTE: Perhaps use trans_open, trans_close to ...
index += 1 index += 1
if last_end != variant.sample_end: if last_end < variant.sample_end:
seq_list.append(AISeq(s2[last_end:variant.sample_end])) seq_list.append(AISeq(s2[last_end:variant.sample_end]))
var = var_to_protein_var(s1, s2, variant, seq_list, var = var_to_protein_var(s1, s2, variant, seq_list,
......
...@@ -10,18 +10,18 @@ from extractor import describe ...@@ -10,18 +10,18 @@ from extractor import describe
#ref = 'MAVLWRLSAVCGALGGRALLLRTPVVRPAHISAFLQDRPIPEWCGVQHIHLSPSHHSGSKAASLHWTSERVVSVLLLGLLPAAYLNPCSAMDYSLAAALTLHGHWGLGQVVTDYVHGDALQKAAKAGLLALSALTFAGLCYFNYHDVGICKAVAMLWKL*' #ref = 'MAVLWRLSAVCGALGGRALLLRTPVVRPAHISAFLQDRPIPEWCGVQHIHLSPSHHSGSKAASLHWTSERVVSVLLLGLLPAAYLNPCSAMDYSLAAALTLHGHWGLGQVVTDYVHGDALQKAAKAGLLALSALTFAGLCYFNYHDVGICKAVAMLWKL*'
#alt = 'MAVLWRLSAVCGAPTARDRRPSSVASNSSGQTCSYLSISSGPTYPRMVWSAAHTLVTEPPFWLQGCISPLD*' #alt = 'MAVLWRLSAVCGAPTARDRRPSSVASNSSGQTCSYLSISSGPTYPRMVWSAAHTLVTEPPFWLQGCISPLD*'
#ref = 'MDYSLAAALTLHGH' ref = 'MDYSLAAALTLHGH'
#alt = 'MTIPWRSPHFHGH' alt = 'MTIPWRSPHFHGH'
ref = 'ATGATGATCAGATACAGTGTGATACAGGTAGTTAGACAA' #ref = 'ATGATGATCAGATACAGTGTGATACAGGTAGTTAGACAA'
alt = 'TCCTGGCATCAGTTACTGTGTTGACTCACTCAGTGTTGGGATCACTCACTTTCCCCCTACAGGACTCAGATCTGGGAGGCAATTACCTTCGGAGAAAAACGAATAGGAAAAACTGAAGTGTTACTTTTTTTAAAGCTGCTGAAGTTTGTTGGTTTCTCATTGTTTTTAAGCCTACTGGAGCAATAAAGTTTGAAGAACTTTTACCAGGTTTTTTTTATCGCTGCCTTGATATACACTTTTCAAAATGCTTTGGTGGGAAGAAGTAGAGGACTGTTATGAAAGAGAAGATGTTCAAAAGAAAACATTCACAAAATGGGTAAATGCACAATTTTCTAAGTTTGGGAAGCAGCATATTGAGAACCTCTTCAGTGACCTACAGGATGGGAGGCGCCTCCTAGACCTCCTCGAAGGCCTGACAGGGCAAAAACTGCCAAAAGAAAAAGGATCCACAAGAGTTCATGCCCTGAACAATGTCAACAAGGCACTGCGGGTTTTGCAGAACAATAATGTTGATTTAGTGAATATTGGAAGTACTGACATCGTAGATGGAAATCATAAACTGACTCTTGGTTTGATTTGGAATATAATCCTCCACTGGCAGGTCAAAAATGTAATGAAAAATATCATGGCTGGATTGCAACAAACCAACAGTGAAAAGATTCTCCTGAGCTGGGTCCGACAATCAACTCGTAATTATCCACAGGTTAATGTAATCAACTTCACCACCAGCTGGTCTGATGGCCTGGCTTTGAATGCTCTCATCCATAGTCATAGGCCAGACCTATTTGACTGGAATAGTGTGGTTTGCCAGCAGTCAGCCACACAACGACTGGAACATGCATTCAACATCGCCAGATATCAATTAGGCATAGAGAAACTACTCGATCCTGAAGATGTTGATACCACCTATCCAGATAAGAAGTCCATCTTAATGTACATCACATCACTCTTCCAAGTTTTGCCTCAACAAGTGAGCATTGAAGCCATCCAGGAAGTGGAAATGTTGCCAAGGCCACCTAAAGTGACTAAAGAAGAACATTTTCAGTTACATCATCAAATGCACTATTCTCAACAGATCACGGTCAGTCTAGCACAGGGATATGAGAGAACTTCTTCCCCTAAGCCTCGATTCAAGAGCTATGCCTACACACAGGCTGCTTATGTCACCACCTCTGACCCTACACGGAGCCCATTTCCTTCACAGCATTTGGAAGCTCCTGAAGACAAGTCATTTGGCAGTTCATTGATGGAGAGTGAAGTAAACCTGGACCGTTATCAAACAGCTTTAGAAGAAGTATTATCGTGGCTTCTTTCTGCTGAGGACACATTGCAAGCACAAGGAGAGATTTCTAATGATGTGGAAGTGGTGAAAGACCAGTTTCATACTCATGAGGGGTACATGATGGATTTGACAGCCCATCAGGGCCGGGTTGGTAATATTCTACAATTGGGAAGTAAGCTGATTGGAACAGGAAAATTATCAGAAGATGAAGAAACTGAAGTACAAGAGCAGATGAATCTCCTAAATTCAAGATGGGAATGCCTCAGGGTAGCTAGCATGGAAAAACAAAGCAATTTACATAGAGTTTTAATGGATCTCCAGAATCAGAAACTGAAAGAGTTGAATGACTGGCTAACAAAAACAGAAGAAAGAACAAGGAAAATGGAGGAAGAGCCTCTTGGACCTGATCTTGAAGACCTAAAACGCCAAGTACAACAACATAAGGTGCTTCAAGAAGATCTAGAACAAGAACAAGTCAGGGTCAATTCTCTCACTCACATGGTGGTGGTAGTTGATGAATCTAGTGGAGATCACGCAACTGCTGCTTTGGAAGAACAACTTAAGGTATTGGGAGATCGATGGGCAAACATCTGTAGATGGACAGAAGACCGCTGGGTTCTTTTACAAGACATCCTTCTCAAATGGCAACGTCTTACTGAAGAACAGTGCCTTTTTAGTGCATGGCTTTCAGAAAAAGAAGATGCAGTGAACAAGATTCACACAACTGGCTTTAAAGATCAAAATGAAATGTTATCAAGTCTTCAAAAACTGGCCGTTTTAAAAGCGGATCTAGAAAAGAAAAAGCAATCCATGGGCAAACTGTATTCACTCAAACAAGATCTTCTTTCAACACTGAAGAATAAGTCAGTGACCCAGAAGACGGAAGCATGGCTGGATAACTTTGCCCGGTGTTGGGATAATTTAGTCCAAAAACTTGAAAAGAGTACAGCACAGATTTCACAGGCTGTCACCACCACTCAGCCATCACTAACACAGACAACTGTAATGGAAACAGTAACTACGGTGACCACAAGGGAACAGATCCTGGTAAAGCATGCTCAAGAGGAACTTCCACCACCACCTCCCCAAAAGAAGAGGCAGATTACTGTGGATTCTGAAATTAGGAAAAGGTTGGATGTTGATATAACTGAACTTCACAGCTGGATTACTCGCTCAGAAGCTGTGTTGCAGAGTCCTGAATTTGCAATCTTTCGGAAGGAAGGCAACTTCTCAGACTTAAAAGAAAAAGTCAATGCCATAGAGCGAGAAAAAGCTGAGAAGTTCAGAAAACTGCAAGATGCCAGCAGATCAGCTCAGGCCCTGGTGGAACAGATGGTGAATGAGGGTGTTAATGCAGATAGCATCAAACAAGCCTCAGAACAACTGAACAGCCGGTGGATCGAATTCTGCCAGTTGCTAAGTGAGAGACTTAACTGGCTGGAGTATCAGAACAACATCATCGCTTTCTATAATCAGCTACAACAATTGGAGCAGATGACAACTACTGCTGAAAACTGGTTGAAAATCCAACCCACCACCCCATCAGAGCCAACAGCAATTAAAAGTCAGTTAAAAATTTGTAAGGATGAAGTCAACCGGCTATCAGGTCTTCAACCTCAAATTGAACGATTAAAAATTCAAAGCATAGCCCTGAAAGAGAAAGGACAAGGACCCATGTTCCTGGATGCAGACTTTGTGGCCTTTACAAATCATTTTAAGCAAGTCTTTTCTGATGTGCAGGCCAGAGAGAAAGAGCTACAGACAATTTTTGACACTTTGCCACCAATGCGCTATCAGGAGACCATGAGTGCCATCAGGACATGGGTCCAGCAGTCAGAAACCAAACTCTCCATACCTCAACTTAGTGTCACCGACTATGAAATCATGGAGCAGAGACTCGGGGAATTGCAGGCTTTACAAAGTTCTCTGCAAGAGCAACAAAGTGGCCTATACTATCTCAGCACCACTGTGAAAGAGATGTCGAAGAAAGCGCCCTCTGAAATTAGCCGGAAATATCAATCAGAATTTGAAGAAATTGAGGGACGCTGGAAGAAGCTCTCCTCCCAGCTGGTTGAGCATTGTCAAAAGCTAGAGGAGCAAATGAATAAACTCCGAAAAATTCAGAATCACATACAAACCCTGAAGAAATGGATGGCTGAAGTTGATGTTTTTCTGAAGGAGGAATGGCCTGCCCTTGGGGATTCAGAAATTCTAAAAAAGCAGCTGAAACAGTGCAGACTTTTAGTCAGTGATATTCAGACAATTCAGCCCAGTCTAAACAGTGTCAATGAAGGTGGGCAGAAGATAAAGAATGAAGCAGAGCCAGAGTTTGCTTCGAGACTTGAGACAGAACTCAAAGAACTTAACACTCAGTGGGATCACATGTGCCAACAGGTCTATGCCAGAAAGGAGGCCTTGAAGGGAGGTTTGGAGAAAACTGTAAGCCTCCAGAAAGATCTATCAGAGATGCACGAATGGATGACACAAGCTGAAGAAGAGTATCTTGAGAGAGATTTTGAATATAAAACTCCAGATGAATTACAGAAAGCAGTTGAAGAGATGAAGAGAGCTAAAGAAGAGGCCCAACAAAAAGAAGCGAAAGTGAAACTCCTTACTGAGTCTGTAAATAGTGTCATAGCTCAAGCTCCACCTGTAGCACAAGAGGCCTTAAAAAAGGAACTTGAAACTCTAACCACCAACTACCAGTGGCTCTGCACTAGGCTGAATGGGAAATGCAAGACTTTGGAAGAAGTTTGGGCATGTTGGCATGAGTTATTGTCATACTTGGAGAAAGCAAACAAGTGGCTAAATGAAGTAGAATTTAAACTTAAAACCACTGAAAACATTCCTGGCGGAGCTGAGGAAATCTCTGAGGTGCTAGATTCACTTGAAAATTTGATGCGACATTCAGAGGATAACCCAAATCAGATTCGCATATTGGCACAGACCCTAACAGATGGCGGAGTCATGGATGAGCTAATCAATGAGGAACTTGAGACATTTAATTCTCGTTGGAGGGAACTACATGAAGAGGCTGTAAGGAGGCAAAAGTTGCTTGAACAGAGCATCCAGTCTGCCCAGGAGACTGAAAAATCCTTACACTTAATCCAGGAGTCCCTCACATTCATTGACAAGCAGTTGGCAGCTTATATTGCAGACAAGGTGGACGCAGCTCAAATGCCTCAGGAAGCCCAGAAAATCCAATCTGATTTGACAAGTCATGAGATCAGTTTAGAAGAAATGAAGAAACATAATCAGGGGAAGGAGGCTGCCCAAAGAGTCCTGTCTCAGATTGATGTTGCACAGAAAAAATTACAAGATGTCTCCATGAAGTTTCGATTATTCCAGAAACCAGCCAATTTTGAGCAGCGTCTACAAGAAAGTAAGATGATTTTAGATGAAGTGAAGATGCACTTGCCTGCATTGGAAACAAAGAGTGTGGAACAGGAAGTAGTACAGTCACAGCTAAATCATTGTGTGAACTTGTATAAAAGTCTGAGTGAAGTGAAGTCTGAAGTGGAAATGGTGATAAAGACTGGACGTCAGATTGTACAGAAAAAGCAGACGGAAAATCCCAAAGAACTTGATGAAAGAGTAACAGCTTTGAAATTGCATTATAATGAGCTGGGAGCAAAGGTAACAGAAAGAAAGCAACAGTTGGAGAAATGCTTGAAATTGTCCCGTAAGATGCGAAAGGAAATGAATGTCTTGACAGAATGGCTGGCAGCTACAGATATGGAATTGACAAAGAGATCAGCAGTTGAAGGAATGCCTAGTAATTTGGATTCTGAAGTTGCCTGGGGAAAGGCTACTCAAAAAGAGATTGAGAAACAGAAGGTGCACCTGAAGAGTATCACAGAGGTAGGAGAGGCCTTGAAAACAGTTTTGGGCAAGAAGGAGACGTTGGTGGAAGATAAACTCAGTCTTCTGAATAGTAACTGGATAGCTGTCACCTCCCGAGCAGAAGAGTGGTTAAATCTTTTGTTGGAATACCAGAAACACATGGAAACTTTTGACCAGAATGTGGACCACATCACAAAGTGGATCATTCAGGCTGACACACTTTTGGATGAATCAGAGAAAAAGAAACCCCAGCAAAAAGAAGACGTGCTTAAGCGTTTAAAGGCAGAACTGAATGACATACGCCCAAAGGTGGACTCTACACGTGACCAAGCAGCAAACTTGATGGCAAACCGCGGTGACCACTGCAGGAAATTAGTAGAGCCCCAAATCTCAGAGCTCAACCATCGATTTGCAGCCATTTCACACAGAATTAAGACTGGAAAGGCCTCCATTCCTTTGAAGGAATTGGAGCAGTTTAACTCAGATATACAAAAATTGCTTGAACCACTGGAGGCTGAAATTCAGCAGGGGGTGAATCTGAAAGAGGAAGACTTCAATAAAGATATGAATGAAGACAATGAGGGTACTGTAAAAGAATTGTTGCAAAGAGGAGACAACTTACAACAAAGAATCACAGATGAGAGAAAGCGAGAGGAAATAAAGATAAAACAGCAGCTGTTACAGACAAAACATAATGCTCTCAAGGATTTGAGGTCTCAAAGAAGAAAAAAGGCTCTAGAAATTTCTCATCAGTGGTATCAGTACAAGAGGCAGGCTGATGATCTCCTGAAATGCTTGGATGACATTGAAAAAAAATTAGCCAGCCTACCTGAGCCCAGAGATGAAAGGAAAATAAAGGAAATTGATCGGGAATTGCAGAAGAAGAAAGAGGAGCTGAATGCAGTGCGTAGGCAAGCTGAGGGCTTGTCTGAGGATGGGGCCGCAATGGCAGTGGAGCCAACTCAGATCCAGCTCAGCAAGCGCTGGCGGGAAATTGAGAGCAAATTTGCTCAGTTTCGAAGACTCAACTTTGCACAAATTCACACTGTCCGTGAAGAAACGATGATGGTGATGACTGAAGACATGCCTTTGGAAATTTCTTATGTGCCTTCTACTTATTTGACTGAAATCACTCATGTCTCACAAGCCCTATTAGAAGTGGAACAACTTCTCAATGCTCCTGACCTCTGTGCTAAGGACTTTGAAGATCTCTTTAAGCAAGAGGAGTCTCTGAAGAATATAAAAGATAGTCTACAACAAAGCTCAGGTCGGATTGACATTATTCATAGCAAGAAGACAGCAGCATTGCAAAGTGCAACGCCTGTGGAAAGGGTGAAGCTACAGGAAGCTCTCTCCCAGCTTGATTTCCAATGGGAAAAAGTTAACAAAATGTACAAGGACCGACAAGGGCGATTTGACAGATCTGTTGAGAAATGGCGGCGTTTTCATTATGATATAAAGATATTTAATCAGTGGCTAACAGAAGCTGAACAGTTTCTCAGAAAGACACAAATTCCTGAGAATTGGGAACATGCTAAATACAAATGGTATCTTAAGGAACTCCAGGATGGCATTGGGCAGCGGCAAACTGTTGTCAGAACATTGAATGCAACTGGGGAAGAAATAATTCAGCAATCCTCAAAAACAGATGCCAGTATTCTACAGGAAAAATTGGGAAGCCTGAATCTGCGGTGGCAGGAGGTCTGCAAACAGCTGTCAGACAGAAAAAAGAGGCTAGAAGAACAAAAGAATATCTTGTCAGAATTTCAAAGAGATTTAAATGAATTTGTTTTATGGTTGGAGGAAGCAGATAACATTGCTAGTATCCCACTTGAACCTGGAAAAGAGCAGCAACTAAAAGAAAAGCTTGAGCAAGTCAAGTTACTGGTGGAAGAGTTGCCCCTGCGCCAGGGAATTCTCAAACAATTAAATGAAACTGGAGGACCCGTGCTTGTAAGTGCTCCCATAAGCCCAGAAGAGCAAGATAAACTTGAAAATAAGCTCAAGCAGACAAATCTCCAGTGGATAAAGGTTTCCAGAGCTTTACCTGAGAAACAAGGAGAAATTGAAGCTCAAATAAAAGACCTTGGGCAGCTTGAAAAAAAGCTTGAAGACCTTGAAGAGCAGTTAAATCATCTGCTGCTGTGGTTATCTCCTATTAGGAATCAGTTGGAAATTTATAACCAACCAAACCAAGAAGGACCATTTGACGTTCAGGAAACTGAAATAGCAGTTCAAGCTAAACAACCGGATGTGGAAGAGATTTTGTCTAAAGGGCAGCATTTGTACAAGGAAAAACCAGCCACTCAGCCAGTGAAGAGGAAGTTAGAAGATCTGAGCTCTGAGTGGAAGGCGGTAAACCGTTTACTTCAAGAGCTGAGGGCAAAGCAGCCTGACCTAGCTCCTGGACTGACCACTATTGGAGCCTCTCCTACTCAGACTGTTACTCTGGTGACACAACCTGTGGTTACTAAGGAAACTGCCATCTCCAAACTAGAAATGCCATCTTCCTTGATGTTGGAGGTACCTGCTCTGGCAGATTTCAACCGGGCTTGGACAGAACTTACCGACTGGCTTTCTCTGCTTGATCAAGTTATAAAATCACAGAGGGTGATGGTGGGTGACCTTGAGGATATCAACGAGATGATCATCAAGCAGAAGGCAACAATGCAGGATTTGGAACAGAGGCGTCCCCAGTTGGAAGAACTCATTACCGCTGCCCAAAATTTGAAAAACAAGACCAGCAATCAAGAGGCTAGAACAATCATTACGGATCGAATTGAAAGAATTCAGAATCAGTGGGATGAAGTACAAGAACACCTTCAGAACCGGAGGCAACAGTTGAATGAAATGTTAAAGGATTCAACACAATGGCTGGAAGCTAAGGAAGAAGCTGAGCAGGTCTTAGGACAGGCCAGAGCCAAGCTTGAGTCATGGAAGGAGGGTCCCTATACAGTAGATGCAATCCAAAAGAAAATCACAGAAACCAAGCAGTTGGCCAAAGACCTCCGCCAGTGGCAGACAAATGTAGATGTGGCAAATGACTTGGCCCTGAAACTTCTCCGGGATTATTCTGCAGATGATACCAGAAAAGTCCACATGATAACAGAGAATATCAATGCCTCTTGGAGAAGCATTCATAAAAGGGTGAGTGAGCGAGAGGCTGCTTTGGAAGAAACTCATAGATTACTGCAACAGTTCCCCCTGGACCTGGAAAAGTTTCTTGCCTGGCTTACAGAAGCTGAAACAACTGCCAATGTCCTACAGGATGCTACCCGTAAGGAAAGGCTCCTAGAAGACTCCAAGGGAGTAAAAGAGCTGATGAAACAATGGCAAGACCTCCAAGGTGAAATTGAAGCTCACACAGATGTTTATCACAACCTGGATGAAAACAGCCAAAAAATCCTGAGATCCCTGGAAGGTTCCGATGATGCAGTCCTGTTACAAAGACGTTTGGATAACATGAACTTCAAGTGGAGTGAACTTCGGAAAAAGTCTCTCAACATTAGGTCCCATTTGGAAGCCAGTTCTGACCAGTGGAAGCGTCTGCACCTTTCTCTGCAGGAACTTCTGGTGTGGCTACAGCTGAAAGATGATGAATTAAGCCGGCAGGCACCTATTGGAGGCGACTTTCCAGCAGTTCAGAAGCAGAACGATGTACATAGGGCCTTCAAGAGGGAATTGAAAACTAAAGAACCTGTAATCATGAGTACTCTTGAGACTGTACGAATATTTCTGACAGAGCAGCCTTTGGAAGGACTAGAGAAACTCTACCAGGAGCCCAGAGAGCTGCCTCCTGAGGAGAGAGCCCAGAATGTCACTCGGCTTCTACGAAAGCAGGCTGAGGAGGTCAATACTGAGTGGGAAAAATTGAACCTGCACTCCGCTGACTGGCAGAGAAAAATAGATGAGACCCTTGAAAGACTCCAGGAACTTCAAGAGGCCACGGATGAGCTGGACCTCAAGCTGCGCCAAGCTGAGGTGATCAAGGGATCCTGGCAGCCCGTGGGCGATCTCCTCATTGACTCTCTCCAAGATCACCTCGAGAAAGTCAAGGCACTTCGAGGAGAAATTGCGCCTCTGAAAGAGAACGTGAGCCACGTCAATGACCTTGCTCGCCAGCTTACCACTTTGGGCATTCAGCTCTCACCGTATAACCTCAGCACTCTGGAAGACCTGAACACCAGATGGAAGCTTCTGCAGGTGGCCGTCGAGGACCGAGTCAGGCAGCTGCATGAAGCCCACAGGGACTTTGGTCCAGCATCTCAGCACTTTCTTTCCACGTCTGTCCAGGGTCCCTGGGAGAGAGCCATCTCGCCAAACAAAGTGCCCTACTATATCAACCACGAGACTCAAACAACTTGCTGGGACCATCCCAAAATGACAGAGCTCTACCAGTCTTTAGCTGACCTGAATAATGTCAGATTCTCAGCTTATAGGACTGCCATGAAACTCCGAAGACTGCAGAAGGCCCTTTGCTTGGATCTCTTGAGCCTGTCAGCTGCATGTGATGCCTTGGACCAGCACAACCTCAAGCAAAATGACCAGCCCATGGATATCCTGCAGATTATTAATTGTTTGACCACTATTTATGACCGCCTGGAGCAAGAGCACAACAATTTGGTCAACGTCCCTCTCTGCGTGGATATGTGTCTGAACTGGCTGCTGAATGTTTATGATACGGGACGAACAGGGAGGATCCGTGTCCTGTCTTTTAAAACTGGCATCATTTCCCTGTGTAAAGCACATTTGGAAGACAAGTACAGATACCTTTTCAAGCAAGTGGCAAGTTCAACAGGATTTTGTGACCAGCGCAGGCTGGGCCTCCTTCTGCATGATTCTATCCAAATTCCAAGACAGTTGGGTGAAGTTGCATCCTTTGGGGGCAGTAACATTGAGCCAAGTGTCCGGAGCTGCTTCCAATTTGCTAATAATAAGCCAGAGATCGAAGCGGCCCTCTTCCTAGACTGGATGAGACTGGAACCCCAGTCCATGGTGTGGCTGCCCGTCCTGCACAGAGTGGCTGCTGCAGAAACTGCCAAGCATCAGGCCAAATGTAACATCTGCAAAGAGTGTCCAATCATTGGATTCAGGTACAGGAGTCTAAAGCACTTTAATTATGACATCTGCCAAAGCTGCTTTTTTTCTGGTCGAGTTGCAAAAGGCCATAAAATGCACTATCCCATGGTGGAATATTGCACTCCGACTACATCAGGAGAAGATGTTCGAGACTTTGCCAAGGTACTAAAAAACAAATTTCGAACCAAAAGGTATTTTGCGAAGCATCCCCGAATGGGCTACCTGCCAGTGCAGACTGTCTTAGAGGGGGACAACATGGAAACTCCCGTTACTCTGATCAACTTCTGGCCAGTAGATTCTGCGCCTGCCTCGTCCCCTCAGCTTTCACACGATGATACTCATTCACGCATTGAACATTATGCTAGCAGGCTAGCAGAAATGGAAAACAGCAATGGATCTTATCTAAATGATAGCATCTCTCCTAATGAGAGCATAGATGATGAACATTTGTTAATCCAGCATTACTGCCAAAGTTTGAACCAGGACTCCCCCCTGAGCCAGCCTCGTAGTCCTGCCCAGATCTTGATTTCCTTAGAGAGTGAGGAAAGAGGGGAGCTAGAGAGAATCCTAGCAGATCTTGAGGAAGAAAACAGGAATCTGCAAGCAGAATATGACCGTCTAAAGCAGCAGCACGAACATAAAGGCCTGTCCCCACTGCCGTCCCCTCCTGAAATGATGCCCACCTCTCCCCAGAGTCCCCGGGATGCTGAGCTCATTGCTGAGGCCAAGCTACTGCGTCAACACAAAGGCCGCCTGGAAGCCAGGATGCAAATCCTGGAAGACCACAATAAACAGCTGGAGTCACAGTTACACAGGCTAAGGCAGCTGCTGGAGCAACCCCAGGCAGAGGCCAAAGTGAATGGCACAACGGTGTCCTCTCCTTCTACCTCTCTACAGAGGTCCGACAGCAGTCAGCCTATGCTGCTCCGAGTGGTTGGCAGTCAAACTTCGGACTCCATGGGTGAGGAAGATCTTCTCAGTCCTCCCCAGGACACAAGCACAGGGTTAGAGGAGGTGATGGAGCAACTCAACAACTCCTTCCCTAGTTCAAGAGGAAGAAATACCCCTGGAAAGCCAATGAGAGAGGACACAATGTAGGAAGTCTTTTCCACATGGCAGATGATTTGGGCAGAGCGATGGAGTCCTTAGTATCAGTCATGACAGATGAAGAAGGAGCAGAATAAATGTTTTACAACTCCTGATTCCCGCATGGTTTTTATAATATTCATACAACAAAGAGGATTAGACAGTAAGAGTTTACAAGAAATAAATCTATATTTTTGTGAAGGGTAGTGGTATTATACTGTAGATTTCAGTAGTTTCTAAGTCTGTTATTGTTTTGTTAACAATGGCAGGTTTTACACGTCTATGCAATTGTACAAAAAAGTTATAAGAAAACTACATGTAAAATCTTGATAGCTAAATAACTTGCCATTTCTTTATATGGAACGCATTTTGGGTTGTTTAAAAATTTATAACAGTTATAAAGAAAGATTGTAAACTAAAGTGTGCTTTATAAAAAAAAGTTGTTTATAAAAACCCCTAAAAACAAAACAAACACACACACACACACATACACACACACACACAAAACTTTGAGGCAGCGCATTGTTTTGCATCCTTTTGGCGTGATATCCATATGAAATTCATGGCTTTTTCTTTTTTTGCATATTAAAGATAAGACTTCCTCTACCACCACACCAAATGACTACTACACACTGCTCATTTGAGAACTGTCAGCTGAGTGGGGCAGGCTTGAGTTTTCATTTCATATATCTATATGTCTATAAGTATATAAATACTATAGTTATATAGATAAAGAGATACGAATTTCTATAGACTGACTTTTTCCATTTTTTAAATGTTCATGTCACATCCTAATAGAAAGAAATTACTTCTAGTCAGTCATCCAGGCTTACCTGCTTGGTCTAGAATGGATTTTTCCCGGAGCCGGAAGCCAGGAGGAAACTACACCACACTAAAACATTGTCTACAGCTCCAGATGTTTCTCATTTTAAACAACTTTCCACTGACAACGAAAGTAAAGTAAAGTATTGGATTTTTTTAAAGGGAACATGTGAATGAATACACAGGACTTATTATATCAGAGTGAGTAATCGGTTGGTTGGTTGATTGATTGATTGATTGATACATTCAGCTTCCTGCTGCTAGCAATGCCACGATTTAGATTTAATGATGCTTCAGTGGAAATCAATCAGAAGGTATTCTGACCTTGTGAACATCAGAAGGTATTTTTTAACTCCCAAGCAGTAGCAGGACGATGATAGGGCTGGAGGGCTATGGATTCCCAGCCCATCCCTGTGAAGGAGTAGGCCACTCTTTAAGTGAAGGATTGGATGATTGTTCATAATACATAAAGTTCTCTGTAATTACAACTAAATTATTATGCCCTCTTCTCACAGTCAAAAGGAACTGGGTGGTTTGGTTTTTGTTGCTTTTTTAGATTTATTGTCCCATGTGGGATGAGTTTTTAAATGCCACAAGACATAATTTAAAATAAATAAACTTTGGGAAAAGGTGTAAAACAGTAGCCCCATCACATTTGTGATACTGACAGGTATCAACCCAGAAGCCCATGAACTGTGTTTCCATCCTTTGCATTTCTCTGCGAGTAGTTCCACACAGGTTTGTAAGTAAGTAAGAAAGAAGGCAAATTGATTCAAATGTTACAAAAAAACCCTTCTTGGTGGATTAGACAGGTTAAATATATAAACAAACAAACAAAAATTGCTCAAAAAAGAGGAGAAAAGCTCAAGAGGAAAAGCTAAGGACTGGTAGGAAAAAGCTTTACTCTTTCATGCCATTTTATTTCTTTTTGATTTTTAAATCATTCATTCAATAGATACCACCGTGTGACCTATAATTTTGCAAATCTGTTACCTCTGACATCAAGTGTAATTAGCTTTTGGAGAGTGGGCTGACATCAAGTGTAATTAGCTTTTGGAGAGTGGGTTTTGTCCATTATTAATAATTAATTAATTAACATCAAACACGGCTTCTCATGCTATTTCTACCTCACTTTGGTTTTGGGGTGTTCCTGATAATTGTGCACACCTGAGTTCACAGCTTCACCACTTGTCCATTGCGTTATTTTCTTTTTCCTTTATAATTCTTTCTTTTTCCTTCATAATTTTCAAAAGAAAACCCAAAGCTCTAAGGTAACAAATTACCAAATTACATGAAGATTTGGTTTTTGTCTTGCATTTTTTTCCTTTATGTGACGCTGGACCTTTTCTTTACCCAAGGATTTTTAAAACTCAGATTTAAAACAAGGGGTTACTTTACATCCTACTAAGAAGTTTAAGTAAGTAAGTTTCATTCTAAAATCAGAGGTAAATAGAGTGCATAAATAATTTTGTTTTAATCTTTTTGTTTTTCTTTTAGACACATTAGCTCTGGAGTGAGTCTGTCATAATATTTGAACAAAAATTGAGAGCTTTATTGCTGCATTTTAAGCATAATTAATTTGGACATTATTTCGTGTTGTGTTCTTTATAACCACCAAGTATTAAACTGTAAATCATAATGTAACTGAAGCATAAACATCACATGGCATGTTTTGTCATTGTTTTCAGGTACTGAGTTCTTACTTGAGTATCATAATATATTGTGTTTTAACACCAACACTGTAACATTTACGAATTATTTTTTTAAACTTCAGTTTTACTGCATTTTCACAACATATCAGACTTCACCAAATATATGCCTTACTATTGTATTATAGTACTGCTTTACTGTGTATCTCAATAAAGCACGCAGTTATGTTAC' #alt = 'TCCTGGCATCAGTTACTGTGTTGACTCACTCAGTGTTGGGATCACTCACTTTCCCCCTACAGGACTCAGATCTGGGAGGCAATTACCTTCGGAGAAAAACGAATAGGAAAAACTGAAGTGTTACTTTTTTTAAAGCTGCTGAAGTTTGTTGGTTTCTCATTGTTTTTAAGCCTACTGGAGCAATAAAGTTTGAAGAACTTTTACCAGGTTTTTTTTATCGCTGCCTTGATATACACTTTTCAAAATGCTTTGGTGGGAAGAAGTAGAGGACTGTTATGAAAGAGAAGATGTTCAAAAGAAAACATTCACAAAATGGGTAAATGCACAATTTTCTAAGTTTGGGAAGCAGCATATTGAGAACCTCTTCAGTGACCTACAGGATGGGAGGCGCCTCCTAGACCTCCTCGAAGGCCTGACAGGGCAAAAACTGCCAAAAGAAAAAGGATCCACAAGAGTTCATGCCCTGAACAATGTCAACAAGGCACTGCGGGTTTTGCAGAACAATAATGTTGATTTAGTGAATATTGGAAGTACTGACATCGTAGATGGAAATCATAAACTGACTCTTGGTTTGATTTGGAATATAATCCTCCACTGGCAGGTCAAAAATGTAATGAAAAATATCATGGCTGGATTGCAACAAACCAACAGTGAAAAGATTCTCCTGAGCTGGGTCCGACAATCAACTCGTAATTATCCACAGGTTAATGTAATCAACTTCACCACCAGCTGGTCTGATGGCCTGGCTTTGAATGCTCTCATCCATAGTCATAGGCCAGACCTATTTGACTGGAATAGTGTGGTTTGCCAGCAGTCAGCCACACAACGACTGGAACATGCATTCAACATCGCCAGATATCAATTAGGCATAGAGAAACTACTCGATCCTGAAGATGTTGATACCACCTATCCAGATAAGAAGTCCATCTTAATGTACATCACATCACTCTTCCAAGTTTTGCCTCAACAAGTGAGCATTGAAGCCATCCAGGAAGTGGAAATGTTGCCAAGGCCACCTAAAGTGACTAAAGAAGAACATTTTCAGTTACATCATCAAATGCACTATTCTCAACAGATCACGGTCAGTCTAGCACAGGGATATGAGAGAACTTCTTCCCCTAAGCCTCGATTCAAGAGCTATGCCTACACACAGGCTGCTTATGTCACCACCTCTGACCCTACACGGAGCCCATTTCCTTCACAGCATTTGGAAGCTCCTGAAGACAAGTCATTTGGCAGTTCATTGATGGAGAGTGAAGTAAACCTGGACCGTTATCAAACAGCTTTAGAAGAAGTATTATCGTGGCTTCTTTCTGCTGAGGACACATTGCAAGCACAAGGAGAGATTTCTAATGATGTGGAAGTGGTGAAAGACCAGTTTCATACTCATGAGGGGTACATGATGGATTTGACAGCCCATCAGGGCCGGGTTGGTAATATTCTACAATTGGGAAGTAAGCTGATTGGAACAGGAAAATTATCAGAAGATGAAGAAACTGAAGTACAAGAGCAGATGAATCTCCTAAATTCAAGATGGGAATGCCTCAGGGTAGCTAGCATGGAAAAACAAAGCAATTTACATAGAGTTTTAATGGATCTCCAGAATCAGAAACTGAAAGAGTTGAATGACTGGCTAACAAAAACAGAAGAAAGAACAAGGAAAATGGAGGAAGAGCCTCTTGGACCTGATCTTGAAGACCTAAAACGCCAAGTACAACAACATAAGGTGCTTCAAGAAGATCTAGAACAAGAACAAGTCAGGGTCAATTCTCTCACTCACATGGTGGTGGTAGTTGATGAATCTAGTGGAGATCACGCAACTGCTGCTTTGGAAGAACAACTTAAGGTATTGGGAGATCGATGGGCAAACATCTGTAGATGGACAGAAGACCGCTGGGTTCTTTTACAAGACATCCTTCTCAAATGGCAACGTCTTACTGAAGAACAGTGCCTTTTTAGTGCATGGCTTTCAGAAAAAGAAGATGCAGTGAACAAGATTCACACAACTGGCTTTAAAGATCAAAATGAAATGTTATCAAGTCTTCAAAAACTGGCCGTTTTAAAAGCGGATCTAGAAAAGAAAAAGCAATCCATGGGCAAACTGTATTCACTCAAACAAGATCTTCTTTCAACACTGAAGAATAAGTCAGTGACCCAGAAGACGGAAGCATGGCTGGATAACTTTGCCCGGTGTTGGGATAATTTAGTCCAAAAACTTGAAAAGAGTACAGCACAGATTTCACAGGCTGTCACCACCACTCAGCCATCACTAACACAGACAACTGTAATGGAAACAGTAACTACGGTGACCACAAGGGAACAGATCCTGGTAAAGCATGCTCAAGAGGAACTTCCACCACCACCTCCCCAAAAGAAGAGGCAGATTACTGTGGATTCTGAAATTAGGAAAAGGTTGGATGTTGATATAACTGAACTTCACAGCTGGATTACTCGCTCAGAAGCTGTGTTGCAGAGTCCTGAATTTGCAATCTTTCGGAAGGAAGGCAACTTCTCAGACTTAAAAGAAAAAGTCAATGCCATAGAGCGAGAAAAAGCTGAGAAGTTCAGAAAACTGCAAGATGCCAGCAGATCAGCTCAGGCCCTGGTGGAACAGATGGTGAATGAGGGTGTTAATGCAGATAGCATCAAACAAGCCTCAGAACAACTGAACAGCCGGTGGATCGAATTCTGCCAGTTGCTAAGTGAGAGACTTAACTGGCTGGAGTATCAGAACAACATCATCGCTTTCTATAATCAGCTACAACAATTGGAGCAGATGACAACTACTGCTGAAAACTGGTTGAAAATCCAACCCACCACCCCATCAGAGCCAACAGCAATTAAAAGTCAGTTAAAAATTTGTAAGGATGAAGTCAACCGGCTATCAGGTCTTCAACCTCAAATTGAACGATTAAAAATTCAAAGCATAGCCCTGAAAGAGAAAGGACAAGGACCCATGTTCCTGGATGCAGACTTTGTGGCCTTTACAAATCATTTTAAGCAAGTCTTTTCTGATGTGCAGGCCAGAGAGAAAGAGCTACAGACAATTTTTGACACTTTGCCACCAATGCGCTATCAGGAGACCATGAGTGCCATCAGGACATGGGTCCAGCAGTCAGAAACCAAACTCTCCATACCTCAACTTAGTGTCACCGACTATGAAATCATGGAGCAGAGACTCGGGGAATTGCAGGCTTTACAAAGTTCTCTGCAAGAGCAACAAAGTGGCCTATACTATCTCAGCACCACTGTGAAAGAGATGTCGAAGAAAGCGCCCTCTGAAATTAGCCGGAAATATCAATCAGAATTTGAAGAAATTGAGGGACGCTGGAAGAAGCTCTCCTCCCAGCTGGTTGAGCATTGTCAAAAGCTAGAGGAGCAAATGAATAAACTCCGAAAAATTCAGAATCACATACAAACCCTGAAGAAATGGATGGCTGAAGTTGATGTTTTTCTGAAGGAGGAATGGCCTGCCCTTGGGGATTCAGAAATTCTAAAAAAGCAGCTGAAACAGTGCAGACTTTTAGTCAGTGATATTCAGACAATTCAGCCCAGTCTAAACAGTGTCAATGAAGGTGGGCAGAAGATAAAGAATGAAGCAGAGCCAGAGTTTGCTTCGAGACTTGAGACAGAACTCAAAGAACTTAACACTCAGTGGGATCACATGTGCCAACAGGTCTATGCCAGAAAGGAGGCCTTGAAGGGAGGTTTGGAGAAAACTGTAAGCCTCCAGAAAGATCTATCAGAGATGCACGAATGGATGACACAAGCTGAAGAAGAGTATCTTGAGAGAGATTTTGAATATAAAACTCCAGATGAATTACAGAAAGCAGTTGAAGAGATGAAGAGAGCTAAAGAAGAGGCCCAACAAAAAGAAGCGAAAGTGAAACTCCTTACTGAGTCTGTAAATAGTGTCATAGCTCAAGCTCCACCTGTAGCACAAGAGGCCTTAAAAAAGGAACTTGAAACTCTAACCACCAACTACCAGTGGCTCTGCACTAGGCTGAATGGGAAATGCAAGACTTTGGAAGAAGTTTGGGCATGTTGGCATGAGTTATTGTCATACTTGGAGAAAGCAAACAAGTGGCTAAATGAAGTAGAATTTAAACTTAAAACCACTGAAAACATTCCTGGCGGAGCTGAGGAAATCTCTGAGGTGCTAGATTCACTTGAAAATTTGATGCGACATTCAGAGGATAACCCAAATCAGATTCGCATATTGGCACAGACCCTAACAGATGGCGGAGTCATGGATGAGCTAATCAATGAGGAACTTGAGACATTTAATTCTCGTTGGAGGGAACTACATGAAGAGGCTGTAAGGAGGCAAAAGTTGCTTGAACAGAGCATCCAGTCTGCCCAGGAGACTGAAAAATCCTTACACTTAATCCAGGAGTCCCTCACATTCATTGACAAGCAGTTGGCAGCTTATATTGCAGACAAGGTGGACGCAGCTCAAATGCCTCAGGAAGCCCAGAAAATCCAATCTGATTTGACAAGTCATGAGATCAGTTTAGAAGAAATGAAGAAACATAATCAGGGGAAGGAGGCTGCCCAAAGAGTCCTGTCTCAGATTGATGTTGCACAGAAAAAATTACAAGATGTCTCCATGAAGTTTCGATTATTCCAGAAACCAGCCAATTTTGAGCAGCGTCTACAAGAAAGTAAGATGATTTTAGATGAAGTGAAGATGCACTTGCCTGCATTGGAAACAAAGAGTGTGGAACAGGAAGTAGTACAGTCACAGCTAAATCATTGTGTGAACTTGTATAAAAGTCTGAGTGAAGTGAAGTCTGAAGTGGAAATGGTGATAAAGACTGGACGTCAGATTGTACAGAAAAAGCAGACGGAAAATCCCAAAGAACTTGATGAAAGAGTAACAGCTTTGAAATTGCATTATAATGAGCTGGGAGCAAAGGTAACAGAAAGAAAGCAACAGTTGGAGAAATGCTTGAAATTGTCCCGTAAGATGCGAAAGGAAATGAATGTCTTGACAGAATGGCTGGCAGCTACAGATATGGAATTGACAAAGAGATCAGCAGTTGAAGGAATGCCTAGTAATTTGGATTCTGAAGTTGCCTGGGGAAAGGCTACTCAAAAAGAGATTGAGAAACAGAAGGTGCACCTGAAGAGTATCACAGAGGTAGGAGAGGCCTTGAAAACAGTTTTGGGCAAGAAGGAGACGTTGGTGGAAGATAAACTCAGTCTTCTGAATAGTAACTGGATAGCTGTCACCTCCCGAGCAGAAGAGTGGTTAAATCTTTTGTTGGAATACCAGAAACACATGGAAACTTTTGACCAGAATGTGGACCACATCACAAAGTGGATCATTCAGGCTGACACACTTTTGGATGAATCAGAGAAAAAGAAACCCCAGCAAAAAGAAGACGTGCTTAAGCGTTTAAAGGCAGAACTGAATGACATACGCCCAAAGGTGGACTCTACACGTGACCAAGCAGCAAACTTGATGGCAAACCGCGGTGACCACTGCAGGAAATTAGTAGAGCCCCAAATCTCAGAGCTCAACCATCGATTTGCAGCCATTTCACACAGAATTAAGACTGGAAAGGCCTCCATTCCTTTGAAGGAATTGGAGCAGTTTAACTCAGATATACAAAAATTGCTTGAACCACTGGAGGCTGAAATTCAGCAGGGGGTGAATCTGAAAGAGGAAGACTTCAATAAAGATATGAATGAAGACAATGAGGGTACTGTAAAAGAATTGTTGCAAAGAGGAGACAACTTACAACAAAGAATCACAGATGAGAGAAAGCGAGAGGAAATAAAGATAAAACAGCAGCTGTTACAGACAAAACATAATGCTCTCAAGGATTTGAGGTCTCAAAGAAGAAAAAAGGCTCTAGAAATTTCTCATCAGTGGTATCAGTACAAGAGGCAGGCTGATGATCTCCTGAAATGCTTGGATGACATTGAAAAAAAATTAGCCAGCCTACCTGAGCCCAGAGATGAAAGGAAAATAAAGGAAATTGATCGGGAATTGCAGAAGAAGAAAGAGGAGCTGAATGCAGTGCGTAGGCAAGCTGAGGGCTTGTCTGAGGATGGGGCCGCAATGGCAGTGGAGCCAACTCAGATCCAGCTCAGCAAGCGCTGGCGGGAAATTGAGAGCAAATTTGCTCAGTTTCGAAGACTCAACTTTGCACAAATTCACACTGTCCGTGAAGAAACGATGATGGTGATGACTGAAGACATGCCTTTGGAAATTTCTTATGTGCCTTCTACTTATTTGACTGAAATCACTCATGTCTCACAAGCCCTATTAGAAGTGGAACAACTTCTCAATGCTCCTGACCTCTGTGCTAAGGACTTTGAAGATCTCTTTAAGCAAGAGGAGTCTCTGAAGAATATAAAAGATAGTCTACAACAAAGCTCAGGTCGGATTGACATTATTCATAGCAAGAAGACAGCAGCATTGCAAAGTGCAACGCCTGTGGAAAGGGTGAAGCTACAGGAAGCTCTCTCCCAGCTTGATTTCCAATGGGAAAAAGTTAACAAAATGTACAAGGACCGACAAGGGCGATTTGACAGATCTGTTGAGAAATGGCGGCGTTTTCATTATGATATAAAGATATTTAATCAGTGGCTAACAGAAGCTGAACAGTTTCTCAGAAAGACACAAATTCCTGAGAATTGGGAACATGCTAAATACAAATGGTATCTTAAGGAACTCCAGGATGGCATTGGGCAGCGGCAAACTGTTGTCAGAACATTGAATGCAACTGGGGAAGAAATAATTCAGCAATCCTCAAAAACAGATGCCAGTATTCTACAGGAAAAATTGGGAAGCCTGAATCTGCGGTGGCAGGAGGTCTGCAAACAGCTGTCAGACAGAAAAAAGAGGCTAGAAGAACAAAAGAATATCTTGTCAGAATTTCAAAGAGATTTAAATGAATTTGTTTTATGGTTGGAGGAAGCAGATAACATTGCTAGTATCCCACTTGAACCTGGAAAAGAGCAGCAACTAAAAGAAAAGCTTGAGCAAGTCAAGTTACTGGTGGAAGAGTTGCCCCTGCGCCAGGGAATTCTCAAACAATTAAATGAAACTGGAGGACCCGTGCTTGTAAGTGCTCCCATAAGCCCAGAAGAGCAAGATAAACTTGAAAATAAGCTCAAGCAGACAAATCTCCAGTGGATAAAGGTTTCCAGAGCTTTACCTGAGAAACAAGGAGAAATTGAAGCTCAAATAAAAGACCTTGGGCAGCTTGAAAAAAAGCTTGAAGACCTTGAAGAGCAGTTAAATCATCTGCTGCTGTGGTTATCTCCTATTAGGAATCAGTTGGAAATTTATAACCAACCAAACCAAGAAGGACCATTTGACGTTCAGGAAACTGAAATAGCAGTTCAAGCTAAACAACCGGATGTGGAAGAGATTTTGTCTAAAGGGCAGCATTTGTACAAGGAAAAACCAGCCACTCAGCCAGTGAAGAGGAAGTTAGAAGATCTGAGCTCTGAGTGGAAGGCGGTAAACCGTTTACTTCAAGAGCTGAGGGCAAAGCAGCCTGACCTAGCTCCTGGACTGACCACTATTGGAGCCTCTCCTACTCAGACTGTTACTCTGGTGACACAACCTGTGGTTACTAAGGAAACTGCCATCTCCAAACTAGAAATGCCATCTTCCTTGATGTTGGAGGTACCTGCTCTGGCAGATTTCAACCGGGCTTGGACAGAACTTACCGACTGGCTTTCTCTGCTTGATCAAGTTATAAAATCACAGAGGGTGATGGTGGGTGACCTTGAGGATATCAACGAGATGATCATCAAGCAGAAGGCAACAATGCAGGATTTGGAACAGAGGCGTCCCCAGTTGGAAGAACTCATTACCGCTGCCCAAAATTTGAAAAACAAGACCAGCAATCAAGAGGCTAGAACAATCATTACGGATCGAATTGAAAGAATTCAGAATCAGTGGGATGAAGTACAAGAACACCTTCAGAACCGGAGGCAACAGTTGAATGAAATGTTAAAGGATTCAACACAATGGCTGGAAGCTAAGGAAGAAGCTGAGCAGGTCTTAGGACAGGCCAGAGCCAAGCTTGAGTCATGGAAGGAGGGTCCCTATACAGTAGATGCAATCCAAAAGAAAATCACAGAAACCAAGCAGTTGGCCAAAGACCTCCGCCAGTGGCAGACAAATGTAGATGTGGCAAATGACTTGGCCCTGAAACTTCTCCGGGATTATTCTGCAGATGATACCAGAAAAGTCCACATGATAACAGAGAATATCAATGCCTCTTGGAGAAGCATTCATAAAAGGGTGAGTGAGCGAGAGGCTGCTTTGGAAGAAACTCATAGATTACTGCAACAGTTCCCCCTGGACCTGGAAAAGTTTCTTGCCTGGCTTACAGAAGCTGAAACAACTGCCAATGTCCTACAGGATGCTACCCGTAAGGAAAGGCTCCTAGAAGACTCCAAGGGAGTAAAAGAGCTGATGAAACAATGGCAAGACCTCCAAGGTGAAATTGAAGCTCACACAGATGTTTATCACAACCTGGATGAAAACAGCCAAAAAATCCTGAGATCCCTGGAAGGTTCCGATGATGCAGTCCTGTTACAAAGACGTTTGGATAACATGAACTTCAAGTGGAGTGAACTTCGGAAAAAGTCTCTCAACATTAGGTCCCATTTGGAAGCCAGTTCTGACCAGTGGAAGCGTCTGCACCTTTCTCTGCAGGAACTTCTGGTGTGGCTACAGCTGAAAGATGATGAATTAAGCCGGCAGGCACCTATTGGAGGCGACTTTCCAGCAGTTCAGAAGCAGAACGATGTACATAGGGCCTTCAAGAGGGAATTGAAAACTAAAGAACCTGTAATCATGAGTACTCTTGAGACTGTACGAATATTTCTGACAGAGCAGCCTTTGGAAGGACTAGAGAAACTCTACCAGGAGCCCAGAGAGCTGCCTCCTGAGGAGAGAGCCCAGAATGTCACTCGGCTTCTACGAAAGCAGGCTGAGGAGGTCAATACTGAGTGGGAAAAATTGAACCTGCACTCCGCTGACTGGCAGAGAAAAATAGATGAGACCCTTGAAAGACTCCAGGAACTTCAAGAGGCCACGGATGAGCTGGACCTCAAGCTGCGCCAAGCTGAGGTGATCAAGGGATCCTGGCAGCCCGTGGGCGATCTCCTCATTGACTCTCTCCAAGATCACCTCGAGAAAGTCAAGGCACTTCGAGGAGAAATTGCGCCTCTGAAAGAGAACGTGAGCCACGTCAATGACCTTGCTCGCCAGCTTACCACTTTGGGCATTCAGCTCTCACCGTATAACCTCAGCACTCTGGAAGACCTGAACACCAGATGGAAGCTTCTGCAGGTGGCCGTCGAGGACCGAGTCAGGCAGCTGCATGAAGCCCACAGGGACTTTGGTCCAGCATCTCAGCACTTTCTTTCCACGTCTGTCCAGGGTCCCTGGGAGAGAGCCATCTCGCCAAACAAAGTGCCCTACTATATCAACCACGAGACTCAAACAACTTGCTGGGACCATCCCAAAATGACAGAGCTCTACCAGTCTTTAGCTGACCTGAATAATGTCAGATTCTCAGCTTATAGGACTGCCATGAAACTCCGAAGACTGCAGAAGGCCCTTTGCTTGGATCTCTTGAGCCTGTCAGCTGCATGTGATGCCTTGGACCAGCACAACCTCAAGCAAAATGACCAGCCCATGGATATCCTGCAGATTATTAATTGTTTGACCACTATTTATGACCGCCTGGAGCAAGAGCACAACAATTTGGTCAACGTCCCTCTCTGCGTGGATATGTGTCTGAACTGGCTGCTGAATGTTTATGATACGGGACGAACAGGGAGGATCCGTGTCCTGTCTTTTAAAACTGGCATCATTTCCCTGTGTAAAGCACATTTGGAAGACAAGTACAGATACCTTTTCAAGCAAGTGGCAAGTTCAACAGGATTTTGTGACCAGCGCAGGCTGGGCCTCCTTCTGCATGATTCTATCCAAATTCCAAGACAGTTGGGTGAAGTTGCATCCTTTGGGGGCAGTAACATTGAGCCAAGTGTCCGGAGCTGCTTCCAATTTGCTAATAATAAGCCAGAGATCGAAGCGGCCCTCTTCCTAGACTGGATGAGACTGGAACCCCAGTCCATGGTGTGGCTGCCCGTCCTGCACAGAGTGGCTGCTGCAGAAACTGCCAAGCATCAGGCCAAATGTAACATCTGCAAAGAGTGTCCAATCATTGGATTCAGGTACAGGAGTCTAAAGCACTTTAATTATGACATCTGCCAAAGCTGCTTTTTTTCTGGTCGAGTTGCAAAAGGCCATAAAATGCACTATCCCATGGTGGAATATTGCACTCCGACTACATCAGGAGAAGATGTTCGAGACTTTGCCAAGGTACTAAAAAACAAATTTCGAACCAAAAGGTATTTTGCGAAGCATCCCCGAATGGGCTACCTGCCAGTGCAGACTGTCTTAGAGGGGGACAACATGGAAACTCCCGTTACTCTGATCAACTTCTGGCCAGTAGATTCTGCGCCTGCCTCGTCCCCTCAGCTTTCACACGATGATACTCATTCACGCATTGAACATTATGCTAGCAGGCTAGCAGAAATGGAAAACAGCAATGGATCTTATCTAAATGATAGCATCTCTCCTAATGAGAGCATAGATGATGAACATTTGTTAATCCAGCATTACTGCCAAAGTTTGAACCAGGACTCCCCCCTGAGCCAGCCTCGTAGTCCTGCCCAGATCTTGATTTCCTTAGAGAGTGAGGAAAGAGGGGAGCTAGAGAGAATCCTAGCAGATCTTGAGGAAGAAAACAGGAATCTGCAAGCAGAATATGACCGTCTAAAGCAGCAGCACGAACATAAAGGCCTGTCCCCACTGCCGTCCCCTCCTGAAATGATGCCCACCTCTCCCCAGAGTCCCCGGGATGCTGAGCTCATTGCTGAGGCCAAGCTACTGCGTCAACACAAAGGCCGCCTGGAAGCCAGGATGCAAATCCTGGAAGACCACAATAAACAGCTGGAGTCACAGTTACACAGGCTAAGGCAGCTGCTGGAGCAACCCCAGGCAGAGGCCAAAGTGAATGGCACAACGGTGTCCTCTCCTTCTACCTCTCTACAGAGGTCCGACAGCAGTCAGCCTATGCTGCTCCGAGTGGTTGGCAGTCAAACTTCGGACTCCATGGGTGAGGAAGATCTTCTCAGTCCTCCCCAGGACACAAGCACAGGGTTAGAGGAGGTGATGGAGCAACTCAACAACTCCTTCCCTAGTTCAAGAGGAAGAAATACCCCTGGAAAGCCAATGAGAGAGGACACAATGTAGGAAGTCTTTTCCACATGGCAGATGATTTGGGCAGAGCGATGGAGTCCTTAGTATCAGTCATGACAGATGAAGAAGGAGCAGAATAAATGTTTTACAACTCCTGATTCCCGCATGGTTTTTATAATATTCATACAACAAAGAGGATTAGACAGTAAGAGTTTACAAGAAATAAATCTATATTTTTGTGAAGGGTAGTGGTATTATACTGTAGATTTCAGTAGTTTCTAAGTCTGTTATTGTTTTGTTAACAATGGCAGGTTTTACACGTCTATGCAATTGTACAAAAAAGTTATAAGAAAACTACATGTAAAATCTTGATAGCTAAATAACTTGCCATTTCTTTATATGGAACGCATTTTGGGTTGTTTAAAAATTTATAACAGTTATAAAGAAAGATTGTAAACTAAAGTGTGCTTTATAAAAAAAAGTTGTTTATAAAAACCCCTAAAAACAAAACAAACACACACACACACACATACACACACACACACAAAACTTTGAGGCAGCGCATTGTTTTGCATCCTTTTGGCGTGATATCCATATGAAATTCATGGCTTTTTCTTTTTTTGCATATTAAAGATAAGACTTCCTCTACCACCACACCAAATGACTACTACACACTGCTCATTTGAGAACTGTCAGCTGAGTGGGGCAGGCTTGAGTTTTCATTTCATATATCTATATGTCTATAAGTATATAAATACTATAGTTATATAGATAAAGAGATACGAATTTCTATAGACTGACTTTTTCCATTTTTTAAATGTTCATGTCACATCCTAATAGAAAGAAATTACTTCTAGTCAGTCATCCAGGCTTACCTGCTTGGTCTAGAATGGATTTTTCCCGGAGCCGGAAGCCAGGAGGAAACTACACCACACTAAAACATTGTCTACAGCTCCAGATGTTTCTCATTTTAAACAACTTTCCACTGACAACGAAAGTAAAGTAAAGTATTGGATTTTTTTAAAGGGAACATGTGAATGAATACACAGGACTTATTATATCAGAGTGAGTAATCGGTTGGTTGGTTGATTGATTGATTGATTGATACATTCAGCTTCCTGCTGCTAGCAATGCCACGATTTAGATTTAATGATGCTTCAGTGGAAATCAATCAGAAGGTATTCTGACCTTGTGAACATCAGAAGGTATTTTTTAACTCCCAAGCAGTAGCAGGACGATGATAGGGCTGGAGGGCTATGGATTCCCAGCCCATCCCTGTGAAGGAGTAGGCCACTCTTTAAGTGAAGGATTGGATGATTGTTCATAATACATAAAGTTCTCTGTAATTACAACTAAATTATTATGCCCTCTTCTCACAGTCAAAAGGAACTGGGTGGTTTGGTTTTTGTTGCTTTTTTAGATTTATTGTCCCATGTGGGATGAGTTTTTAAATGCCACAAGACATAATTTAAAATAAATAAACTTTGGGAAAAGGTGTAAAACAGTAGCCCCATCACATTTGTGATACTGACAGGTATCAACCCAGAAGCCCATGAACTGTGTTTCCATCCTTTGCATTTCTCTGCGAGTAGTTCCACACAGGTTTGTAAGTAAGTAAGAAAGAAGGCAAATTGATTCAAATGTTACAAAAAAACCCTTCTTGGTGGATTAGACAGGTTAAATATATAAACAAACAAACAAAAATTGCTCAAAAAAGAGGAGAAAAGCTCAAGAGGAAAAGCTAAGGACTGGTAGGAAAAAGCTTTACTCTTTCATGCCATTTTATTTCTTTTTGATTTTTAAATCATTCATTCAATAGATACCACCGTGTGACCTATAATTTTGCAAATCTGTTACCTCTGACATCAAGTGTAATTAGCTTTTGGAGAGTGGGCTGACATCAAGTGTAATTAGCTTTTGGAGAGTGGGTTTTGTCCATTATTAATAATTAATTAATTAACATCAAACACGGCTTCTCATGCTATTTCTACCTCACTTTGGTTTTGGGGTGTTCCTGATAATTGTGCACACCTGAGTTCACAGCTTCACCACTTGTCCATTGCGTTATTTTCTTTTTCCTTTATAATTCTTTCTTTTTCCTTCATAATTTTCAAAAGAAAACCCAAAGCTCTAAGGTAACAAATTACCAAATTACATGAAGATTTGGTTTTTGTCTTGCATTTTTTTCCTTTATGTGACGCTGGACCTTTTCTTTACCCAAGGATTTTTAAAACTCAGATTTAAAACAAGGGGTTACTTTACATCCTACTAAGAAGTTTAAGTAAGTAAGTTTCATTCTAAAATCAGAGGTAAATAGAGTGCATAAATAATTTTGTTTTAATCTTTTTGTTTTTCTTTTAGACACATTAGCTCTGGAGTGAGTCTGTCATAATATTTGAACAAAAATTGAGAGCTTTATTGCTGCATTTTAAGCATAATTAATTTGGACATTATTTCGTGTTGTGTTCTTTATAACCACCAAGTATTAAACTGTAAATCATAATGTAACTGAAGCATAAACATCACATGGCATGTTTTGTCATTGTTTTCAGGTACTGAGTTCTTACTTGAGTATCATAATATATTGTGTTTTAACACCAACACTGTAACATTTACGAATTATTTTTTTAAACTTCAGTTTTACTGCATTTTCACAACATATCAGACTTCACCAAATATATGCCTTACTATTGTATTATAGTACTGCTTTACTGTGTATCTCAATAAAGCACGCAGTTATGTTAC'
#ref = 'PAAYLNPCSAMDYSLAAALTLHGHWGLGQVVTDYVHGDALQKAAKAGLLALSALTFAGLCYFNYHDVGICKAVAMLWKL*' #ref = 'PAAYLNPCSAMDYSLAAALTLHGHWGLGQVVTDYVHGDALQKAAKAGLLALSALTFAGLCYFNYHDVGICKAVAMLWKL*'
#alt = 'PAAYLNPCSAMTIPWLQPSLFMVTGALDKLLLTMFMGMPCRKLPRQGFWHFQL*' #alt = 'PAAYLNPCSAMTIPWLQPSLFMVTGALDKLLLTMFMGMPCRKLPRQGFWHFQL*'
#ref = 'KGFRLLNPHPKPNPKNN*' #ref = 'KGFRLLNPHPKPNPKNN*'
#alt = 'KGFRLLNPHPSQTPKTTDIITQEIFATLVFFQHQQLLLNCQTQLAIYIETSVLKDL*' #alt = 'KGFRLLNPHPSQTPKTTDIITQEIFATLVFFQHQQLLLNCQTQLAIYIETSVLKDL*'
description = describe.describe_dna(ref, alt) description = describe.describe_protein(ref, alt)
ref_annotation = [] ref_annotation = []
alt_annotation = [] alt_annotation = []
...@@ -33,7 +33,7 @@ alt_annotation = [] ...@@ -33,7 +33,7 @@ alt_annotation = []
# i.start, i.end, rv.start, i.sample_start, i.sample_end) # i.start, i.end, rv.start, i.sample_start, i.sample_end)
print ' p.{}'.format(description) print ' p.{}'.format(description)
#print ' q.{}'.format(description.nhgvs()) print ' q.{}'.format(description.nhgvs())
#print #print
#print monoseq.pprint_sequence(ref, ref_annotation, format=monoseq.AnsiFormat) #print monoseq.pprint_sequence(ref, ref_annotation, format=monoseq.AnsiFormat)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment