README.md 2.53 KB
Newer Older
jkvis's avatar
jkvis committed
1 2 3 4 5 6 7
# Datastructuren najaar 2018

## Contact

Datastructuren wordt gegeven door Jonathan Vis en Hendrik Jan Hoogeboom.
Voor vragen e-mail: `j.k.vis (at) lumc (dot) nl`.

jkvis's avatar
jkvis committed
8 9
## Nieuws

jkvis's avatar
jkvis committed
10 11
- Er is een nieuwe versie van het dictaat. In de oude waren enkele onderwerpen weggevallen.

jkvis's avatar
Results  
jkvis committed
12 13 14 15
- De eerste programmeeropgave is nagegeken. De resultaten zijn per e-mail gecommuniceerd (check even een teammaat als je niets hebt gekregen).
  Indien het resultaat onvoldoende is, moet het zo spoedig mogelijk worden aangevuld zoals aangegeven in het correctiemodel.

- In tegenstelling tot wat ik zei tijdens het hoorcollege van 17 oktober is er (zoals wel in het rooster vermeld staat) *geen* college op 24 oktober.
jkvis's avatar
jkvis committed
16

jkvis's avatar
jkvis committed
17 18 19 20
## Boek

Aanbevolen (niet verplicht): Adam Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++, 4th / International Edition. ISBN13: 9781133613053 

jkvis's avatar
jkvis committed
21
Achtergrondinformatie: Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++ (International Edition of 4th revised edition), 2013
jkvis's avatar
jkvis committed
22 23 24 25


## Dictaat

jkvis's avatar
jkvis committed
26
[Versie 03-12-2018](notes.pdf)
jkvis's avatar
jkvis committed
27 28 29

## Practicum

jkvis's avatar
jkvis committed
30 31
Programmeeropdrachten in tweetallen

jkvis's avatar
jkvis committed
32
1. Opdracht 1 (deadline 17 oktober): [Stapel](ds_2018_opdracht1.pdf) zie ook [skeletcode](handoutmain.cc)
jkvis's avatar
jkvis committed
33
2. Opdracht 2 (deel 1: deadline 7 november, deel 2: deadline 28 november): [Expressies](ds_2018_opdracht2.pdf)
jkvis's avatar
jkvis committed
34
3. Opdracht 3 (deadline 2 januari 2019): [Priority Queue & Dijkstra](ds_2018_opdracht3.pdf) zie ook [voorbeeld input](fibo.grf)
jkvis's avatar
jkvis committed
35 36 37

## Rooster

jkvis's avatar
jkvis committed
38
### Hoorcolleges
jkvis's avatar
jkvis committed
39

jkvis's avatar
jkvis committed
40 41
Van 11h00 tot 12h45.

jkvis's avatar
update  
jkvis committed
42
1. 19 september, Huygens 106--109, Intro en definitie ADTs, stacks en lijsten [week1.pdf](week1.pdf)
jkvis's avatar
jkvis committed
43
2. 26 september, Huygens Sitterzaal, C++ STL, templates [week2.pdf](week2.pdf)
jkvis's avatar
Updated  
jkvis committed
44
3. 10 oktober, Huygens Sitterzaal, (Binaire) Bomen definities en boomwandelingen [week3.pdf](week3.pdf)
jkvis's avatar
Update  
jkvis committed
45
4. 17 oktober, Huygens Sitterzaal, Binaire zoekbomen [week4.pdf](week4.pdf)
jkvis's avatar
update  
jkvis committed
46
5. 31 oktober, Huygens Sitterzaal, Binaire zoekbomen balanceren [week5.pdf](week5.pdf)
jkvis's avatar
jkvis committed
47
6. 7 november, Huygens Sitterzaal, Priority Queues [week6.pdf](week6.pdf)
jkvis's avatar
Update  
jkvis committed
48 49
7. 14 november, Huygens Sitterzaal, B-bomen, rood-zwart bomen [week7.pdf](week7.pdf)
8. 21 november, Huygens Sitterzaal, Grafen [week8.pdf](week8.pdf)
jkvis's avatar
jkvis committed
50
9. 28 november, Huygens 211/214, Grafen [week8.pdf (vervolg)](week8.pdf)
jkvis's avatar
Update  
jkvis committed
51 52 53
10. 5 december, Huygens Sitterzaal, Tries, LZW compressie
11. 12 december, Huygens Sitterzaaal, (String) Pattern matching
12. 19 december, Huygens Sitterzaal, Hashen
jkvis's avatar
jkvis committed
54 55 56 57

### Werkcolleges

Van 13h30 tot 15h15 in de zalen: Snellius 303, 306--308, 307, 309.
jkvis's avatar
jkvis committed
58 59 60

### Tentamen

jkvis's avatar
update  
jkvis committed
61
7 januari van 10h00 tot 13h00. Zie ook [oude tentamens](http://liacs.leidenuniv.nl/~hoogeboomhj/dat/ohp/).